Głównym celem projektu było stworzenie nowoczesnych, wielopasmowych i programowalnych anten dla pasma Q (40,5-43,5GHz). Pozwalają one na stworzenie energooszczędnych i wydajnych łączy dosyłowych ( backhoul, czyli odcinek łączenia sieci centralnej z siecią peryferyjną).

Cele projektu S & T SARABAND można streścić następująco:
• Opracowanie anten wydajnych w paśmie Q
• Opracowanie anten z zakresu pasma Q, z maksymalnie czterema wiązkami o różnych szerokościach
• Integracja anten z głowicami radiowymi w celu uzyskania ekonomicznego i kompaktowego rozwiązania

Zadaniem firmy Orteh było zaprojektowanie i wytworzenie dyfrakcyjnych soczewek o wysokiej wydajności i niskiej reflektancji:


                                 

Innowacyjny projekt elementu optycznego zakładał zastosowanie rozwiązań subfalowych. Pozwalają one poprawić wydajność soczewki (tj.> 32dBi) przy zachowaniu jej niskiego profilu. Dzięki takiej konstrukcji struktura jest ponad trzykrotnie cieńsza od struktur refrakcyjnych o podobnych parametrach.

Struktury zostały z powodzeniem wykonane i zamontowane w pełni funkcjonalnych systemach: