HORUS
Pełna nazwa: Holographic Wearable Display for Manual Assembly Support
W projekcie zaplanowano stworzenie innowacyjnego wyświetlacza rozszerzonej rzeczywistości, wspomagającego montaż, przegląd lub naprawę zaawansowanego sprzętu.
System składa się z okularów zapewniających pracownikowi bezpieczeństwo i jednocześnie współpracujących z systemem wyświetlania informacji na zasadzie holografii komputerowej. Informacje pomocne w trakcie wykonywania pracy są wyświetlane w czasie rzeczywistym bezpośrednio na siatkówce oka użytkownika. Efektem jest nałożenie obrazu wirtualnego na obraz rzeczywisty widziany przez pracownika, bez konieczności dodatkowej akomodacji jego oka.
Przedstawione rozwiązanie ze względu na swoją specyfikę jest możliwe do zastosowania w wielu gałęziach przemysłu np. przemyśle kosmicznym.System składa się z następujących elementów:
● Miniaturowego wyświetlacza holograficznego wraz z laserowym źródłem światła
● Mocowania w postaci okularów, gogli lub lekkiego hełmu do zintegrowania wyświetlacza, czujników i elektroniki
● Wbudowanych czujników do lokalizacji użytkownika i rozpoznawania obiektów w obszarze roboczym
● Zewnętrznego komputera z odpowiednim oprogramowaniem do generowania fazowych hologramów komputerowych dla wyświetlaczaFirma Orteh jest odpowiedzialna za opracowanie i optymalizację oprogramowania zaprojektowanego specjalnie na potrzeby projektu HORUS. Rola tego oprogramowania polega na konwertowaniu w czasie rzeczywistym zestawu map bitowych do postaci rozkładu fazy, który ma być wyświetlany jako hologram przez przestrzenny modulator światła.