Dział optoelektroniki zajmuje się algorytmami optycznego przetwarzania informacji oraz projektowaniem i zastosowaniem struktur dyfrakcyjnych.

Firma posiada własne oprogramowanie do projektowania i testowania dyfrakcyjnych elementów optycznych oraz złożonych układów optycznych. Projektowane struktury mogą być zapisane na macierzach o rozmiarach nawet 65536x65536 punkty.

We współpracy z ITME (Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie) firma Orteh może przygotować odpowiednie dane i zlecić produkcję struktur dyfrakcyjnych o wielkości plamki powyżej 0.3 mikrona.