TeraEye (pełna nazwa: “A low cost and fully passive Terahertz inspection system based on nano-technology for security application”) to multidyscyplinarne, międzynarodowe przedsięwzięcie naukowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 6. Programu Ramowego. Brało w nim udział 21 firm i instytucji z 8 krajów europejskich, każda z nich prowadząca działalność związaną z innym obszarem wiedzy z pogranicza fizyki, techniki i informatyki.
Głównym celem projektu jest skonstruowanie całkowicie pasywnego systemu rozpoznania materiałów, opartego na detekcji promieniowania elektromagnetycznego o długości fali z zakresu teraherców (THz) oraz bazującego na najnowszych osiągnięciach nanotechnologii. Urządzenia tego typu znalazłyby powszechne zastosowanie w miejscach, gdzie zagadnienia bezpieczeństwa są szczególnie ważne a jednocześnie trudne do zrealizowania ze względu na duże zatłoczenie i szybkie przemieszczanie się ludzi (np.: na lotniskach, dworcach, stadionach itp.)


                                                              Optyka
Bardzo ważną częścią systemu tworzonego w ramach TeraEye jest układ optyczny przenoszący promieniowanie THz z obserwowanych obiektów na detektor umieszczony w kriostacie. Jego zaprojektowanie było jednym z głównych celów grupy zadaniowej WP3 („Cryocooling, Optics and Cold Electronics”), do której należała m. in. firma ORTEH sp. z o.o. Dzięki naszemu doświadczeniu w projektowaniu, wykonaniu i zastosowaniu struktur dyfrakcyjnych oraz w wykorzystaniu algorytmów optycznego przetwarzania informacji zostaliśmy przyjęci do projektu TeraEye.
W trakcie trwania projektu wypracowaliśmy i przedstawiliśmy własną koncepcję układu optycznego, opartą właśnie na optyce dyfrakcyjnej.

                                 
Główna soczewka wykonana została z teflonu, ma ona za zadanie przenieść obraz do wnętrza kriostatu na płaszczyznę detektora. Ze względu na specyfikę pracy z kriostatem konieczne było uzyskanie małych strat cieplnych na soczewce.