Wynik obliczeń matematycznych, widać także statystyki obszaru testowego (czerwona ramka)


Siatka dyfrakcyjna utworzona w programie, widać także statystyki przekroju (zielona linia)


Wiązka gaussowska stworzona w programie LightSword 6.0


Piłokształtna siatka dyfrakcyjna, widać także funkcję przybliżania (zoom)


Wynik propagacji (czwarta strefa Fresnela), widać także statystyki dla testowego obszaru