Komputerowe projektowanie struktur dyfrakcyjnych

Przy użyciu autorskiego oprogramowania LightSword 6.0 jesteśmy w stanie zaprojektować żądany element dyfrakcyjny. Zależnie od potrzeb klienta, struktury mogą być projektowane w wersji amplitudowej bądź czysto fazowej. Podstawą do stworzenia elementu dyfrakcyjnego może być:

bitmapa z żądanym rozkładem fazy lub/i amplitudy
równanie analityczne opisujące rozkład fazy lub/i amplitudy
żądany rozkład światła na zadanej odległości - używana jest tu metoda wstecznej propagacji wiązki

Orteh posiada doświadczenie w projektowaniu i testowaniu złożonych urządzeń obrazujących.

Więcej przykładów struktur zaprojektowanych w firmie Orteh przy użyciu programu LightSword 6.0:Struktura dyfrakcyjna formująca zadany rozkład światła (zdjęcia w świetle białym):Hologram zakodowany w postaci dwustopniowej, fazowej struktury dyfrakcyjnej:Rekonstrukcja hologramu zaprojektowanego przy użyciu algorytmu IFTA:Wspomaganie wytwarzania struktur dyfrakcyjnych

Zaprojektowane struktury mogą być wytworzone we współpracy z ITME (Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych) w Warszawie. Urządzenia w ITME wykorzystują metodę litografii elektronowej (Electron-Beam Lithography, EBL).

Dzięki doświadczeniu w projektowaniu i wspomaganiu wytwarzania optycznych elementów dyfrakcyjnych braliśmy udział w produkcji struktur o rozmiarze plamki 0.3 mikrona. Przy użyciu programu LightSword 6.0 można projektować struktury na macierzach o rozmiarach do 65536 x 65536 punkty, co przy wielkości plamki 0.3 mikrona daje element o wielkości około 20 x 20mm.


Przykład binarnej, fazowej struktury dyfrakcyjnej (z lewej zdjęcie w powiększeniu)

Interfejsy pomiędzy programem LightSword a urządzeniami do naświetlania struktur

Obecnie pakiet LightSword 6.0 posiada interfejs zapisujący informacje o zaprojektowanym elemencie w formacie zgodnym z urządzeniem elektrono-litograficznym używanym w ITME. Struktury mogą posiadać zarówno dwa jak i więcej poziomów fazy. W dziale Informatyka jesteśmy w stanie stworzyć i zaimplementować interfejs do różnych systemów sterujących wytwarzaniem elementów dyfrakcyjnych.