Firma Orteh stworzyła zaawansowany system SFA (Sales Force Automation) wspomagania pracy przedstawicieli handlowych. System pod nazwą "Mobile Order System" MOS jest użytkowany od wielu lat przez naszych klientów, którzy cenią jego nieskomplikowane i intuicyjne działanie w codziennej pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją aplikacji MOS.

Cechy systemu MOS

Rozbudowana aplikacja mobilna (Windows Mobile).
Raportowanie i administracja poprzez przeglądarkę (aplikacja ASP).
System dostępu z redundancją połączeń.
Zautomatyzowane procesy importu oraz dystrybucji danych.

Funkcjonowanie
Aplikacja składa się z kilku modułów: części mobilnej, modułu dystrybucji zamówień oraz modułu zarządzająco-raportującego.
Część mobilna aplikacji jest zbudowana w technologii Windows Mobile. Aplikacja wspomaga pracę przedstawicieli handlowych w pełnym zakresie ich pracy. Zawiera następujące elementy: zarządzanie klientami, planowanie wizytacji, rejestrowaniem wizyt wraz z danymi takimi jak obecność i ceny produktów czy też materiałami POS, program lojalnościowy, przyjmowaniem zamówień wraz z rejestracją ewentualnego udziału w promocjach, zgłaszanie nieobecności. Aplikacja zawiera rozbudowany moduł diagnostyczno – raportowy. Wymiana danych z serwerem została zoptymalizowana pod kątem ilości dystrybuowanych danych. Proces synchronizacji po zainicjowaniu przez przedstawiciela następuje całkowicie automatycznie.
Moduł dystrybucji zamówień jest sprzężony z wymianą danych z urządzeń mobilnych i wykonuje się tuż po zakończonej synchronizacji. Dystrybucja zamówień odbywa się według wskazania za pośrednictwem maili, faksów czy za pośrednictwem plików EDI i protokołu FTP. System posiada moduł powiadamiania administratora w przypadkach awarii systemu.
Moduł zarządzająco-raportujący został zbudowany w technologii ASP.NET. Umożliwia zarządzanie wszystkimi danymi występującymi w bazie danych poczynając na definiowaniu własnego „profilu”, a na korekcie wprowadzonych przez przedstawiciela danych kończąc. System raportowy natomiast posiada moduły związane z analizą danych wprowadzanych przez przedstawicieli handlowych pod niemalże każdym kątem. Można z nich wyróżnić: moduł analizy danych merchandisingowych (w halach KA), moduł analizy zamówień, moduł odsprzedaży czy też moduł analizy pracy przedstawiciela handlowego.
Dostęp do danych jest zapewniony dwukanałowo za pośrednictwem niezależnych operatorów łącz. Urządzenia komunikacyjne posiadają całkowitą redundancję.

Komunikacja
Aplikacja modułowa z niezależną od zewnętrznych źródeł danych częścią bazową.
Import za pośrednictwem FTP danych dotyczących kartotek materiałów, klientów, stanów magazynowych i odsprzedaży.
Automatyczne powiadamianie mailowe i sms’owe administratora aplikacji.
Automatyczna dystrybucja/eksport danych za pośrednictwem EDI protokołem FTP.
Automatyczna dystrybucja/eksport danych za pośrednictwem maili.
Automatyczna dystrybucja/eksport danych za pośrednictwem faksów.