Wieloletnia współpraca działu Informatyki z kluczowym klientem jakim jest firma Nestle Polska S.A. zaowocowała podpisaniem umowy ramowej.
Poniżej znajduje się referencja dotycząca naszej współpracy.