Celem firmy ORTEH jest:

zadowolenie klientów,
współpraca z nowymi klientami,
wdrażanie nowych technologii w życie codzienne,
rozwój pracowników,
budowanie marki ORTEH, jako solidnego partnera biznesowego,
tworzenie wzorcowego miejsca pracy,
budowanie zespołu kompetentnych osób, dla których wykonywana praca jest jednocześnie pasją.