Aplikacja przeznaczona do planowania i zarządzania polityką cenową produktów. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych algorytmów wyznaczania i kontroli ceny pozwala w zależności od decyzji użytkownika na częściową lub pełną automatyzację polityki cenowej przedsiębiorstwa.
Algorytmy wykorzystywane w aplikacji mogą pracować nie tylko na konkretnych produktach, ale również na grupach z zachowaniem struktury hierarchii produktów. Aplikacja pozwala na definiowanie własnych algorytmów sprzedaży, uwzgledniających specyfikę produktu jak i profil działalności firmy, które mogą bazować na takich elementach jak:
Stany magazynowe
Aktualny popyt
Wielkości dotychczasowej i/lub przewidywanej sprzedaży
Wielkość marży
Porównanie z aktualną i historyczną ofertą konkurencji
Użytkownik może decydować o pełnym bądź częściowym automatyzowaniu procesów określania ceny oferowanego produktu. Zautomatyzowane procesy potrafią skontrolować poprawność zarządzania polityką cenową oraz automatycznie korygować ewentualnie występujące rozbieżności. Aplikacja tworzy czytelny raport w którym można umieścić takie elementy jak:
Dokładna analiza dokonanych obliczeń
Weryfikacja poprawności obliczonej ceny
Lista założonych blokad (jeżeli występują)
Lista interwencji
Historia zmian
Inne elementy definiowane w zależności od potrzeby użytkownika
Aplikacja dostarczona jest z domyślną konfiguracją, która została opracowana na podstawie wieloletniej współpracy z naszymi klientami. Naszym celem jest zapewnienie maksymalnej efektywności pracy i dlatego istnieje możliwość samodzielnego konfigurowania szablonu raportu i indywidualizowania go zarówno w zależności od odbiorcy jak i produktu. Można zarządzać zarówno procesem automatyzacji jak i strukturą raportu, która może być dynamicznie dostosowywana do aktualnej potrzeby.
Aplikacja posiada możliwość integracji z innymi systemami dzięki czemu zarządzanie polityką cenową staje się prostsze i wykonywane jest mniejszym nakładem czasu. Pozostając w stałym kontakcie z naszymi klientami staramy się aby nasz produkt spełniał ich potrzeby i cały czas dostosowujemy jego możliwości tak aby zapewnić możliwie najlepsze wsparcie.