Nasz system CRM pozwala na pełną kontrolę systemu obsługi klienta. Możliwość szybkiego przypisywania klientów do pracownika i w miarę wzrostu klienta możliwość przepięcia go do innego bardziej doświadczonego sprzedawcy, który otrzymuje pełną historię relacji. Pozawala zarządzać relacją w sposób niemal zautomatyzowany. System umożliwia analizowanie relacji z klientem poprzez:
analizę historii relacji
analizę wielkości zamówień
kwestionariusz ankietowy (zarówno dla pracownika opiekującego się jak i dla klienta)
dostęp z aplikacji mobilnej
integrację z systemami ERP i SAP

Dzięki automatyzacji procesów odpowiednie osoby zawsze są informowane o istotnych wydarzeniach. System filtracji i doboru kompetencji zadba aby pracownik wyższego szczebla otrzymywał kluczowe informacje istotne z punktu widzenia jego zakresu obowiązków skutecznie ograniczając szum informacyjny. W ten sposób może na bieżąco śledzić postępy w realizacji zadań sprzedażowych oraz prosto i obiektywnie oceniać wydajność pracy sprzedawców oraz skuteczność przeprowadzenia akcji promocyjnych.

CRM umożliwia kompletną obsługę relacji z Klientami i Partnerami biznesowymi. Praca w tym systemie zaczyna się na etapie zbierania danych o klientach a kończy się na ocenie historii zleceń i przewidywanej perspektywie dalszej współpracy. Umożliwia również przewidzenie potrzeb Twoich klientów oraz może ostrzec o możliwych problemach.

Dzięki modułowi CLAIM możliwa jest szybka i skuteczna obsługa reklamacji, która pozwoli twoim pracownik szybko rozwiązać powstały problem.