Sales Profit Planning Tool (SPPT) jest aplikacją do kompleksowego planowania i analizowania sprzedaży. SPPT pozwala na ocenę sprzedaży bazowej oraz planowanych zwyżek sprzedaży związanych z akcjami promocyjnymi. Pozwala na szczegółową analizę według indywidualnych kryteriów, które każdy z użytkowników może sobie samodzielnie zdefiniować. Domyślnie zainstalowane są filtry pozwalające na wybór danych podlegających analizie według takich parametrów jak: klient, produkt oraz okres sprzedaży. Analiza możliwa jest dla każdego z tych parametrów w dowolnej konfiguracji. SPPT pozwala na wprowadzanie wielu rodzajów rabatów oraz kaskad ich naliczania. System wspomaga przewidywanie wyników dzięki analizowaniu historycznych wyników sprzedaży. Umożliwia płynne planowanie i zarządzanie nawet dużą ilością produktów dla wielu klientów w szerokim horyzoncie czasowym.